Visorių g.33, LT- 08300 Vilnius
Tel. (8 5) 270  07 18; Fax. 2700717
El. pastas: info@asociacijalds.lt

 
 

          Asociacija “Lietuvos dujotiekio statyba”(LDSA) buvo įsteigta ir įregistruota Kauno miesto Rejestrų tarnyboje 1991 metų kovo mėn. 29 dieną. 2002 metais Asociacijos administracinis valdymas buvo perkeltas į Vilnių, pakeisti įstatai, valdymo struktūra. Pasikeitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymui ir derinant su LR Civiliniu kodeksu, 2005 metų balandžio 11 dieną LDSA narių susirinkimas patvirtino ir įregistravo naujus įstatus ir naują valdymo struktūrą. 

          2014 metų vasario mėn. 12 dieną įvykęs Asociacijos "Lietuvos dujotiekio statyba" narių visuotinis susirinkimas priėmė eilę kardinalių sprendimų:
- Asociacijos buveinės adresą nustatyti: Visorių g.33, LT-08300;
- nutarta priimti Nariu Vokietijos įmonę PPS Pipeline Systems GmbH;
- įregistruotas Įstatų pakeitimas: PREZIDIUMĄ sudaro 12 (dvylika) narių, kuriuos 5 (penkeriems) metams renka SUSIRINKIMAS;
- Į Asociacijos vadovo (prezidento) pareigas išrinktas UAB „Alvora" direktorius Nikolaj Kolesnik.

           LDSA - dujotiekio statybinių organizacijų savanoriškas susivienijimas, jungiantis įmones, organizacijas, vykdančias dujotiekio statybos, projektavimo darbus, dujinių įrenginių bei prietaisų gamybą, komplektavimą ir prekybą jais, paslaugas, susijusias su dujotiekio remonto darbais Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų.

           LDSA yra ne pelno organizacija,  jos turtas yra atskirtas nuo narių turto.

           LDSA  tikslai - padidinti savo narių gamybinio potencialo panaudojimą, operatyviai ir efektyviai pasinaudoti informacija apie mokslo ir technikos naujoves dujotiekio statyboje, skatinti keitimąsi informacija, plėsti bendradarbiavimą tarp Asociacijos narių, palaikyti ryšius su užsienio ir tarptautinėmis organizacijomis; analizuoti ir propaguoti dujų ūkiui skirtos technikos naujoves, pažangius darbo metodus, verslo organizavimo principus, analizuoti energetikos vystymo politiką, įstatymus ir viešai skelbti savo nuomonę šiais klausimais, koordinuoti ir vykdyti Asociacijos narių pavestus uždavinius, atstovauti  ir ginti savo narių teises, jų interesus valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, rūpintis, kad būtų įgyvendintos tarptautiniuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose įtvirtintos dujotiekio organizacijų teisės.

           LDSA dalyvauja rengiant įstatymus, vyriausybės nutarimus ir kitus normatyvinius dokumentus, surištus su dujų ūkio vystymu.

 

Plačiau »

Naujienos

2015-11-23

Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatorius GAZ-SYSTEM S.A. ir  Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ pasirašė trišalę sutartį su Europos Sąjungos (ES) Inovacijų ir tinklų vykdomąja agentūra (INEA) dėl ES finansinės paramos Plačiau »

2015-11-22

Per 27 mėnesius nuo projektavimo darbų konkurso paskelbimo baigta dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statyba. Plačiau »

2014-12-25

Asociacijos LDS narių jėgomis statomi magistraliniai dujotiekiai Klaipėda-Kuršėnai. Plačiau Iš AB "Amber Grid" tinklalapio >> Plačiau »